Advokat Kristina Marstrand

Advokat Kristina Marstrand forestår særligt sager indenfor person-, familie- og arveret samt andre privatretlige områder, herunder indenfor aftaleret, erhvervelse af fast ejendom, mangler og pengekrav.

Advokat Kristina Marstrand er benificeret advokat og er derfor tillige forsvarer i strafferetlige sager, ligesom hun forestår fri proces sager inden for andre sagstyper.

Advokat Kristina Marstrand er forfatter til bogen "Du har ret" om børns rettigheder i henhold til FN's konvention om Barnets Rettigheder. Som følge af den store efterspørgsel er bogen udgivet elektronisk i 2. udgave i august 2010, og kan hentes ved at trykke på DU HAR RET. Bogen er særligt relevant for børn, forældre samt parter implicerede i børnesager.

Endvidere er advokat Kristina Marstrand medlem af Danske Advokater, Danske FAMILIEadvokater samt Landsforeningen af Beskikkede Advokater.